Απογραφή κατοίκων Αρχανίου 1961.


Ηλικία
Άρρενες
Θήλεις
Σύνολον
Αναλογία
2-10
50
48
98
18%
11-20
41
39
70
15%
21-30
51
59
110
22%
31-40
32
35
67
12,5%
41-50
31
35
66
12%
51-60
21
31
52
10%
61 και άνω
32
35
67
12,5%
ΣΥΝΟΛΟΝ
258
276
534
100%

Τα στοιχεία της απογραφής περιλαμβάνονται στην εργασία του Παναγιώτου Αντ. Τσακάλου <<ΤΟ ΑΡΧΑΝΙΟΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ(κοινωνιογράφημα). Η εν λόγω εργασία γράφτηκε το 1961 στα πλαίσια της φοίτησής του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποτελείται από 31 σελίδες και περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για το Αρχάνι. Εκτενή παρουσίαση της εργασίας θα γίνει σε προσεχή ανάρτηση.
Ευχαριστώ το συν/χο δάσκαλο και συγχωριανό μας Αθανάσιο Αχιλ. Χορμόβα για το αντίγραφο της εργασίας που μου απέστειλε, καθώς χρόνια το αναζητούσα και δεν το εύρισκα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου