Κατάστασις μισθωμάτων και οφειλετών 1925-1930.

Τα χειρόγραφα που ακολουθούν προέρχονται απο οικογένεια του Αρχανίου που κατείχε αρκετά μεγάλη έκταση γης στο χωριό, και αναφέρονται στα οφειλόμενα μισθώματα των ετών 1925-1930, από κατοίκους που χρησιμοποιούσαν την προαναφερόμενη έκταση κυρίως για την βόσκηση των ζώων τους.Μελετώντας την κατάσταση μπορούμε να διαπιστώσουμε με βάση τόσο την αρχική οριζόντια στήλη στην οποία περιγράφονται τα είδη των ζώων και τα έτη βόσκησης-ενοικίασης, όσο και τις κάθετες στήλες που αναφέρονται τα ποσά των μισθωμάτων, τον όγκο και το είδος της κτηνοτροφικής ενασχόλησης του κάθε ενός που συμπεριλαμβάνεται στην λίστα.
Η κτηνοτροφία στον ζωτικό χώρο του Αρχανίου ήταν από τις βασικές δραστηριότητες των κατοίκων, όχι μόνο μετεπαναστατικά-δες http://arhanion.blogspot.gr/2013/09/1840.html - αλλά και κατά τους αρχαίους χρόνους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου