Γενεαλογικοί Πίνακες αρρένων Αρχανίου: Οικογένεια ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.


Με την ανάρτηση που ακολουθεί αρχίζουμε την παρουσίαση των γενεαλογικών πινάκων(δένδρων) των οικογενειών του Αρχανίου.Η έρευνα αφορά τους άρρενες κάθε οικογένειας, και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως μόνον αυτοί καταγράφονταν στα διάφορα έγγραφα, μετά την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς.Αξίζει να σημειώσουμε πως τα μητρώνυμα των περιλαμβανομένων στα Μητρώα Αρρένων, άρχισαν να καταγράφονται από  το 1932 και μετά.Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από παλαιούς Εκλογικούς καταλόγους(1865-1879-1892-1928), το Μητρώο Αρρένων Αρχανίου 1835-1965, την Κατάσταση των γεωργών Αρχανίου του 1856, διάφορα εκλογικά έγγραφα του 1843 που περιέχουν ονομαστικούς καταλόγους των ψηφισάντων, τις καταστάσεις των τιμηθέντων με Αριστείο για τις λεγόμενες εκδουλεύσεις της Επαναστάσεως του 1821, καθώς επίσης και πληθώρα άλλων εγγράφων  από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.Η συλλογή και η αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων  είναι χρονοβόρα και επίπονη, αλλά πιστεύω πως αξίζει τον κόπο, αφού δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στον κάθε Αρχανιώτη, με την ανασύσταση του γενεαλογικού του πίνακα να ανασυνθέσει και την ιστορία της οικογένειάς του, να βρεί τις ρίζες του και να θυμηθεί  τους προγόνους του.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Γενάρχης της οικογενείας των Παπαθανασαίων, όπως και εκείνης των Παπαλεξαίων στο Αρχάνι, ήταν ο παπά-Γεώργιος, ιερέας του χωριού την περίοδο πριν την Επανάσταση του 1821.Ο γιός του Αλέξης που γεννήθηκε το 1800, επίσης ιερέας του Αρχανίου μετά την απελευθέρωση, άφησε απογόνους τον Γεώργιο, Δημήτριο και Αθανάσιο, οι οποίοι πήραν το επίθετο Παπαλέξης από την ιδιότητα(παπάς) του πατέρα τους Αλέξη.Οι απόγονοι του Γεωργίου και του Δημητρίου κράτησαν το Παπαλέξης. Ο Αθανάσιος, μικρότερος υιός του παπα-Αλέξη έγινε και αυτός ιερέας και ιδρυτής της γενεαλογικής σειράς των Παπαθανασαίων, μιας και οι πέντε άρρενες απόγονοί του πήραν το επίθετο Παπαθανασίου.Ο πρώτος του όμως υιός σε μερικά έγγραφα μνημονεύεται και ως Παπαλέξης-Παπαθανασίου.  Ιερέας υπήρξε επίσης και ο Θεοφάνης Παπαθανασίου που διακόνησε μετά το Αρχάνι, στα Καλύβια  και στο Παγκράτι Λαμίας έως το 1956. Εγγονός του παπά-Φάνη είναι  δημοσιογράφος της ΝΕΡΙΤ με το ίδιο ονοματεπώνυμο. 
Ο Κων/νος Παπαθανασίου(1884-1950)  Γεν. Αρχίατρος, ήταν μέλος της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών του Άγγελου Τανάγρα και δεινός ραβδοσκόπος. Μάλιστα έλεγε πως πίσω από το σπίτι των Κακαβαίων  έρρεε μεγάλος υπόγειος  ποταμός. Επίσης με δική του πρωτοβουλία και δαπάνη αναδείχθηκε η Ιαματική πηγη(Λουτρά) Αρχανίου
Τέλος οι  Παπαθανασαίοι απέκτησαν μεγάλη ακίνητη περιουσία  στο Παγκράτι Λαμίας όπου και μετώκησαν. Ο δε κεντρικότερος δρόμος στην εν λόγω συνοικία, φέρει το όνομά τους: οδός Παπαθανασίου.  

O Aρχίατρος Κων/νος Παπαθανασίου. 

Η εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα στα λουτρά Αρχανίου προς τιμήν του Κων/νου Παπαθανασίου(1884-1950).

Ο δημοσιογράφος της ΝΕΡΙΤ  Φάνης Παπαθανασίου εγγονός του παπά-Φάνη Παπαθανασίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου