Γενεαλογικοί Πίνακες Αρχανιώτικων οικογενειών.


Από τον διαχειριστή του ιστολογίου, καταβάλλεται μια προσπάθεια ανασύστασης των γενεαλογικών πινάκων(δένδρων) των Αρχανιώτικων οικογενειών με βάση τις αρχειακές πηγές.Όποιος επιθυμεί να του γνωστοποιηθεί ο γενεαλογικός πίνακας της οικογενείας του πριν αυτός αναρτηθεί στο ιστολόγιο, ούτως ώστε να ελεγχθούν τυχόν ανακρίβειες, παρακαλώ να επικοινωνήσει με gkaramer@gmail.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου