Αρχανιώτες νεκροί 1919-1922 (Μικρασιατική Εκστρατεία)Στους μικρούς και μεγάλους αγώνες του Εθνους, το Αρχάνι πάντοτε ήταν παρών, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος.Από το 1821 έως το 1897, το 1912-13, το 1919-1922 και κατά την διάρκεια της Γερμανοιταλικής κατοχής, οι Αρχανιώτες πολεμήσαν με απαράμιλλο ζήλο και αυτοθυσία. Στην παρούσα ανάρτηση δημοσιεύουμε τα ονόματα των πεσόντων Αρχανιωτών κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας 1919-1922. Για την χρονολογία γέννησης ανατρέξαμε στο Μητρώο Αρρένων Αρχανίου.

-Καρατζάς Παναγιώτης του Σπυρίδωνος, Στρατιώτης από Αρχάνι.Γεννήθηκε το 1893.

-Λαγός Ιωάννης του Θωμά, Στρατιώτης από Αρχάνι, φονεύθηκε στο Καλετζίκ Ντάγ στις 14 Αυγούστου 1922.Γεννήθηκε το 1901.

-Μαργαρίτης Αθανάσιος του Γεωργίου. Στρατιώτης από Αρχάνι, φονεύθηκε στο Εσκί Πολατλί στις 28 Αυγούστου 1921.Γεννήθηκε το 1892.

-Τζίνης Ηλίας του Κωνσταντίνου, Στρατιώτης από Αρχάνι, απεβίωσε «εκ μηνιγγίτιδος» στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Μπαλίκεσίρ στις 13 Αυγούστου 1920.Γεννήθηκε το 1895.


-Παπαλέξης Λύσανδρος του Στεφάνου, Στρατιώτης από Αρχάνι, φονεύθηκε στη Μικρά Ασία τον Ιούλιο του 1922.Γεννήθηκε το 1899.

-Χαλντούπης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Στρατιώτης από Αρχάνι, απεβίωσε στο Πρόσκειρο Νοσοκομείο Δορυλαίου (Εσκί Σεχίρ) στις 9 Σεπτεμβρίου 1921.Γεννήθηκε το 1901.

-Στα ονόματα των πεσόντων περιλαμβάνεται και ο Ντίνης Ηλίας του Κωνσταντίνου, Στρατιώτης από Αρχάνι, απεβίωσε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Μπαλίκεσιρ στις 12 Αυγούστου 1920.Προφανώς πρόκειται περί του Τζίνη Ηλία του Κων/νου, ο οποίος αναφέρεται ανωτέρω.
     ΠΗΓΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου